Producenci
Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego Końska Zagroda - wszystko dla konia i jeźdźca

Definicje:

Dane - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;
Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy;
Klient - osoba dokonująca zakupów w Sklepie, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Konto Klienta - konto w serwisie;
Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki korzystania z serwisu;
Serwis - witryna internetowa sklepu Końska Zagroda, znajdująca się pod nazwą domenową www.konskazagroda24.pl
Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.konskazagroda24.pl , prowadzony przez Sprzedającego;
Sprzedający, AGRO-MAR HANDEL ART. ROLNYMI MARCIN GONDZIO - przedsiębiorca Marcin Gondzio prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AGRO-MAR HANDEL ART. ROLNYMI MARCI GONDZIO.
Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu;
Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który posiada Konto Klienta

 

 

I. Informacje o sklepie www.konskazagroda24.pl 

Dostępny pod adresem www.konskazagroda24.pl  prowadzony jest przez Marcina Gondzio. Zarejestrowany w ewidencji działalności gospodarczej Gminy Brójce, pod numerem 1057 jako AGRO-MAR HANDEL ART. ROLNYMI MARCIN GONDZIO.

Dane adresowe/kontaktowe:

Wardzyn 79 a
95-006 Brójce

NIP: 728-227-02-04
REGON: 473271273

Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres konska_zagroda@tlen.pl  lub pod numerem telefonu: 503065948 pn-pt: 9-19, sb: 9-16 (opłata wg. cennika właściwego operatora)

 

 Sklep prowadzi sprzedaż wykorzystując do tego celu sieć Internet. Ceny i informacje dotyczące produktów zamieszczonych na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do rokowań.

 

 

II. Jak złożyć zamówienie?

 

 • Zamówienia w sklepie internetowym Końska Zagroda - wszystko dla konia i jeźdźca można składać poprzez stronę internetową www.konskazagroda24.pl , 24 godziny na dobę.
 • Złożenie zamówienia wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania zamówienia staje się integralną częścią umowy sprzedaży.
 • Zamówienia mogą składać zarówno Klienci, którzy dokonali rejestracji Konta Klienta, jak i Klienci, którzy dokonują jednorazowych zakupów i nie zarejestrowali Konta Klienta. Rejestracja Konta Klienta umożliwia dostęp do informacji o bieżących i zrealizowanych zamówieniach.
 • W celu złożenia zamówienia należy dokonać w Serwisie następujących czynności:
  • dodać towar do koszyka, korzystając z opcji „Dodaj do koszyka”
  • wybrać sposób zapłaty i sposób dostawy;
  • podać dane adresowe i kontaktowe (dotyczy Klientów, którzy nie dokonali rejestracji Konta Klienta i nie zalogowali się na swoje konto);
  • wybrać opcję „Potwierdź zakup” widoczną na stronie z podsumowaniem zamówienia.
 • Poprzez złożenie zamówienia Klient składa ofertę kupna towarów wskazanych w zamówieniu. Po złożeniu zamówienia Klient niezwłocznie otrzyma na podany adres e-mail wygenerowany automatycznie komunikat potwierdzający otrzymanie przez Sklep zamówienia, jednak właściwe potwierdzenie ze stanem zamówienia otrzymuje klient do 2 dni roboczych. 
 • Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany podczas składania zamówienia lub rejestracji Konta Klienta, wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Wiadomość ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Klienta oferty. Klient powinien otrzymać wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji nie później niż w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia – w przeciwnym razie Klient przestaje być związany złożoną ofertą.
 • Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 • W celu wykrycia i skorygowania błędów we wprowadzonych danych, szczegółowe informacje o zamówieniu są wyświetlane w formie podsumowania przed pojawieniem się opcji „Złóż zamówienie”. Informacje te obejmują dane Klienta, adres do wysyłki, listę zamówionych produktów z podaniem ich ilości i cen, wybrany sposób płatności i dostawy, informację o wystawieniu faktury VAT. Istnieje możliwość samodzielnego skorygowania podanych Danych poprzez zaznaczenie opcji „Powrót” i następnie „Zmień dane” (co umożliwia zmianę danych osobowych i adresowych), zaznaczenie lub odznaczenie opcji dotyczącej faktury VAT.

 

III. Odstąpienie od umowy

 

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.konskazagroda24.pl  przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: Wardzyn 79a, 95-006 Brójce lub mailowo na adres: konska_zagroda@tlen.pl

Termin:
Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument w
yśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

Zwrot:
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
Wardzyn 79a, 95-006 Brójce.

Klient ma prawo zwrócić zakupiony towar wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony, posiada metki i musi być zwrócony w oryginalnym fabrycznym opakowaniu z załączonym dowodem zakupu. Zwracany towar musi być czysty, pozbawiony zapachu oraz jakichkolwiek śladów użytkowania. Gwarantujemy zwrot kwoty równej cenie towaru z wyłączeniem kosztów przesyłki w obie strony. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na wskazane przez klienta konto bankowe. Nie odbieramy przesyłek "za pobraniem".


Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez AGRO-MAR HANDEL ART. ROLNYMI MARCIN GONDZIO świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

Wyłączenie prawa odstąpienia:
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów  wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

 

 

IV. Ceny

Ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto w złotówkach (PLN), zawierającymi podatek VAT. Ceny te nie uwzględniają kosztów przesyłki ani ewentualnych opłat celnych związanych z wysyłaniem towaru za granicę.

 Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zamian w cenach towarów znajdujących się w ofercie. Do akcji promocyjnych i wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów.

 

V. Faktury VAT i paragony

 

 • Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT.
 • Do sprzedanego towaru dołączany jest paragon z kasy fiskalnej.
 • Na życzenie Klienta Sprzedający wystawia fakturę VAT. Po zaznaczeniu opcji "Chcę otrzymać: Faktura" podczas składania zamówienia, faktura zostanie dołączona do towaru.

 

VI. Dostępność towaru

 

 • Informacje o orientacyjnej dostępności towaru podane są przy jego opisie, podana liczba dni dotyczy dni roboczych i nie obejmuje dni świątecznych.
 • Jeżeli towar sprowadzany jest od dostawcy dopiero po złożeniu przez Klienta zamówienia, zaznaczone jest to wyraźnie w opisie towaru jako produkt "na zamówienie".
 • W przypadku, gdyby obsługa Sklepu nie była w stanie w danym momencie skompletować wszystkich towarów objętych zamówieniem, Klient informowany jest niezwłocznie o tym fakcie. Klient ma wówczas prawo wybrać jedną z odpowiadających mu opcji:
  • częściowa realizacja zamówienia,
  • wydłużenie czasu oczekiwania,
  • anulowanie całego zamówienia.
 • W przypadku braku dostępności towaru lub spowodowanym innymi, choćby przejściowymi okolicznościami niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający po uzgodnieniu tego z Klientem może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę. W takim przypadku Klient ma prawo nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy w terminie 10 dni. Ponieważ koszty zwrotu takiego towaru ponosi Sprzedający, przed odesłaniem towaru zalecane jest skontaktowanie się Klienta ze Sprzedającym w celu ustalenia nieuciążliwego dla Klienta sposobu odesłania towaru, w tym rodzaju przesyłki zwrotnej oraz firmy, za pośrednictwem której przesyłka zostanie odesłana. Z uwagi na stałą współpracę Sklepu z firmami kurierskimi, odesłanie towaru za pośrednictwem współpracującej ze Sklepem firmy kurierskiej jest z reguły tańsze, a dla Klienta mniej uciążliwe niż w przypadku samodzielnego zlecenia usługi kurierskiej przez Klienta.

 

 

VII. Metody płatności

 

 • Klient może wybrać następujące formy płatności:
  • za pobraniem (płatność dokonywana jest u kuriera lub listonosza przy odbiorze przesyłki),
  • przelew na konto bankowe
  • płatności elektroniczne DotPay
 • Przelewu na konto należy dokonać dopiero po otrzymaniu informacji potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji oraz zawierającej numer zamówienia, który należy podać w tytule przelewu.
 • Towar zostanie wysyłany do Klienta lub przygotowany do odbioru osobistego w siedzibie Sklepu po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

 

VIII. Metody dostawy

Składając zamówienie Klient ma do wyboru następujące sposoby dostawy:

 • za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS,
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • odbiór osobisty w siedzibie sklepu, po wcześniejszym, telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu.

 

IX. Koszty wysyłki

 Koszt wysyłki ustalany jest na podstawie cennika firmy mającej dostarczyć towar z uwzględnieniem wagi i wymiarów paczki oraz formy płatności.

 

X. Termin dostarczenia towaru


Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:
- firmy kurierskiej UPS – czas dostawy maksymalnie 48 godzin roboczych w normalnych okresach w ciągu roku kalendarzowego oraz maksymalnie 120 h w okresach wzmożonego korzystania z usług kurierskich (np. przed świętami Bożego Narodzenia);
- Poczty Polskiej – czas dostawy maksymalnie  2 dni robocze w normalnych okresach w ciągu roku kalendarzowego oraz maksymalnie 5 dni w  okresach wzmożonego korzystania z usług kurierskich (np. przed świętami Bożego Narodzenia);
Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 1 dzień roboczy liczone od momentu złożenia zamówienia w przypadku towarów będących na stanie magazynu sklepu internetowego. W przypadku zamówienia obejmującego produkty o różnym terminie realizacji, w tym towary określone jako „na zamówienie”, które mają zostać wysłane w jednej przesyłce, terminem realizacji całego zamówienia jest termin realizacji dla produktu o najdłuższym czasie realizacji. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej.

Informujemy, że firma kurierska podejmuje maksymalnie trzy próby doręczenia przesyłki pod wskazany przez Klienta adres. Dlatego też warto podać jako adres dostawy miejsce, w którym można ją odebrać, np. miejsce pracy Klienta. Po nieudanej próbie doręczenia Klient otrzymuje pocztą elektroniczną informację o nieudanej próbie doręczenia, a kolejna próba doręczenia jest podejmowana następnego dnia roboczego.

 

XI. Sprawdzenie stanu przesyłki

 

 • Przed odebraniem przesyłki kurierskiej Klient ma prawo w obecności kuriera sprawdzić stan przesyłki w celu stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń przesyłki mających miejsce w trakcie transportu oraz zażądać sporządzenia protokołu szkodowego. Klient ma prawo odmówić odbioru przesyłki, jeśli po sprawdzeniu jej stanu okaże się, że towar jest uszkodzony, przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie zawiadomić obsługę Sklepu telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 • Zgodnie z art. 76 ustawy – Prawo przewozowe przyjęcie przesyłki przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń w stosunku do firmy kurierskiej z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki, chyba że zachodzi jedna z wymienionych niżej okoliczności:
  • szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,
  • zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
  • ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
  • szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

 

XII. Reklamacje

 

 • W razie stwierdzenia wad towaru lub niezgodności kupionego towaru z umową, należy powiadomić Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres konska_zagroda@tlen.pl  lub w formie pisemnej, na adres: AGRO-MAR HANDEL ART.ROLNYMI MARCIN GONDZIO, Wardzyn 79a, 95-006 Brójce.
 • W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko (firmę) Klienta, jego adres, numer zamówienia (jeśli zostało złożone) oraz opisać, na czym polega wada lub niezgodność towaru z umową.
 • Towar do reklamacji należy przesłać z paragonem i opisem uszkodzenia lub wady oraz adresem zwrotnym i telefonem. Reklamowany towar musi być czysty, w innym razie reklamacja nie będzie rozpatrzona.
 • Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl